top of page
Ieškoti

Babel Mnauar paroda JUDESIO TAŠKAS

Žmogus yra veikiamas aplinkos. Jo biologinės ir fizinės savybės priklauso nuo to, su kokiais aplinkos dirgikliais susiduria. O ką apie mus išduoda mūsų kūno kalba? Ar tarpžmogišką ryšį, vidinius išgyvenimus suprastumėm vien pažvelgę į tykų, beveidį žmogaus atspindį drobėje?


Tai žiūrovai kviečiami sužinoti rugpjūčio 31 d. „AP galerijoje“ atidaromoje dailininko Babel Mnauar parodoje „Judesio taškas“ (angl. „Momentum Point“).


Paroda, įkvėpta trapių gyvenimo akimirkų 


Mūsų verbalinė kalba neretai yra sąmoningai selektyvi ir suvaržyta. Mes atsirenkame ką sakyti, o ko ne, nepaisant mūsų vidinių būsenų. Tuo tarpu kūno kalba yra kitokia. Jo judesiai, refleksai reaguoja į išorės veiksnius taip pat jautriai ir besąlygiškai, kaip ankstyvoje vaikystėje.


Vos pastebimų trumpų akimirksnių metu judesiai išduoda kas slypi mūsų dailiai sukurptame šarviniame kiaute. Jie atspindi išmoktas ir perimtas sociokultūrines, humanistines patirtis, suteikia prielaidą užmegzti ar atitolinti ryšį tarp žmonių, neištariant nei vieno kertinio žodžio. Mes interpretuojame vieni kitus ir pasikliaujame nuojautomis. Reaguojame į gestus, mimikas, kurie – gryni, tyri ir nesumeluoti, o tai, pasak Babelio Mnauar, ir atskleidžia akimirkos grožį.


Naujoje parodoje „Judesio taškas“ žiūrovai susidurs su beveidžiais žmonėmis sodriose tapybos drobėse. Plastiškomis, veidų neturinčiomis žmonių figūromis, jautria ir intensyvia emocine bei spalvine intervencija garsėjantis autorius teigė, kad naujausioje parodoje ir toliau pamatine tema išliks judesių kalbos unikalumas, įkvėptas fizikos ir metafizikos.

Momentum – mechanikoje naudojama sąvoka, reiškianti judesio impulsą arba kiekį. Painūs fizikiniai dėsniai, istoriniai cikliškumai ir tikėjimas, kad žmonės susieti visatos ryšiais, menininko kūrybai suteikia kibirkštį nerti į sudėtingą kūno, aplinkos ir santykių pasaulį.


„Kaip Izaoko Niutono antrasis dėsnis konstatuoja, kūno įgyjamas pagreitis yra tiesiogiai proporcingas kūną veikiančioms jėgoms. Pagreitis priklauso nuo stebėtojo perspektyvos, tačiau, kad ir kokia perspektyva bebūtų, tai yra fiksuotas, nesikeičiantis dydis. Šie ir kiti aspektai inspiruoja mano kūrybą, stengiuosi parodyti unikalią ir nenutrūkstamą judesio kalbą. Paveiksluose žmonių figūros visuomet beveidės, nes bandau išreikšti judesį be mimikų, kad patys kūnai pradėtų kalbėti apie vidines emocijas. Leidžiu žiūrovams nuspręsti, kokį veidą jie norėtų matyti,” – teigė menininkas Babel Mnauar.


Paveikslas be žmogaus figūros - tai paveikslas su atimta siela


„AP galerijoje“ pristatomoje ekspozicijoje „Judesio taškas“ paveikslai sukurti 2018-2020 metų laikotarpiu. Nors kūriniuose tebetęsiamos minėtos santykių temos, su naujausiais tapybos darbais autorius susikoncentruoja į individo vidinį būvį, nepriklausomą nuo kito žmogaus.


„Savo kūryboje vengiu tragiškumo, gyvenimas ir taip pernelyg persunktas tragedijų. Todėl visada siekiu atspindėti trapų grožį. Daugelyje darbų yra užsislėpusios simbolikos, tačiau ji priklauso nuo žiūrovo perspektyvos, pastabumo. Simboliai gali būti paslėpti pačioje struktūroje ar net spalvų variacijose,“– teigė menininkas.


Babel Mnauar tapybai būdingas stiprus emocinis krūvis: čia svarbu ne kas pavaizduota, o kaip pavaizduota. Ne žmonių asmenybės, o jų prisilietimai, gestai, apipinti užslėptų nuojautų. Menininkas palieka paslapties šydą ir suteikia galimybę spręst apie vaizduojamus nepažįstamųjų išgyvenimus žiūrovo asmeninėms interpretacijoms.


Kūrybos idėjas apjungia universalūs bendražmogiški troškimai


Babel Mnauar (1967) – palestiniečių kilmės menininkas, didžiąją dalį gyvenimo leidžiantis išeivijoje. 1989 m. persikėlė gyventi į Atėnus, kur pradėjo savo, kaip kūrėjo kelią: studijavo skirtingose meno mokyklose, susižavėjo skulptūros menu, pradėjo kurti medžio ir metalo kompozicijas. 1995 m. persikėlęs į Suomiją, autorius perėjo prie tapybos, kurioje dominuoja jausmingi, abstrahuoti žmonių kūnai. Menininko kūrybai stipriai imponuoja poezija, šiuolaikinis šokis ir pati